Thursday, 13/08/2020 - 14:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Sơn

Hoat động tuyên truyền giáo dục vệ sinh môi trường, nước sách, vì sức khỏe cộng đồng năm 2019

Ngày 25/12/2019, trường THCS Tiên sơn đã tổ chức tuyên tryền về vệ sinh môi trường, nước sạch vì sức khỏe công đồng