Monday, 08/08/2022 - 11:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Sơn

Thời khóa biểu số 8 thực hiện từ 11/11/2019

Trường THCS Tiên Sơn
Năm học 2019-2020
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 8    
BUỔI SÁNG    
Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2019    
                     
THỨTIẾT6A
(Thành)
6B
(Thủy)
6C6D
(Mai)
6E7A
(Châu)
7B
(Sáng)
7C
(Thắm)
7D
(Huyền)
7E
(Chúc)
8A
(ThuỷNN)
8B
(Kim)
8C
(Linh)
8D
(Nga)
9A
(Cúc)
9B
(QuýĐ)
9C
(ThuH)
9D
(ThảoV)
9E
(Hoan)
21Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
2Địa - ChúcSinh - ThuHToán - HoàiThể - ThướcSử - AnhNNgữ - HuyềnToán - ChâuThể - NinhSử - ThủyĐịa - SángNNgữ - ThuỷNNLý - T LinhVăn - LinhSinh - KimSinh - ThànhToán - ThuToán - QuýCNghệ - ThắmVăn - Cúc
3NNgữ - NgaNNgữ - MaiSử - AnhVăn - PhốThể - ThướcLý - T LinhSử - ThủyToán - ChâuThể - NinhSinh - KimTC - ThuỷNNHoá - ThắmVăn - LinhToán - ThuTC - HoanVăn - ThảoVĐịa - QuýĐHoá - ThuHToán - Quý
4Thể - ThướcToán - HoàiVăn - PhốNNgữ - MaiVăn - CúcĐịa - ChúcThể - NinhNNgữ - HuyềnĐịa - SángVăn - AnhGDCD - QuýĐVăn - LinhToán - ThuTC - NgaToán - QuýVăn - ThảoVSử - ThủyTC - ThuỷNNSinh - Thành
5Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt
31Toán - HoàiTin - NguyênVăn - PhốSử - AnhNNgữ - MaiToán - ChâuNNgữ - HuyềnVăn - HồngGDCD - SángNNgữ - HoanToán - TậpSinh - KimVăn - LinhToán - ThuToán - QuýCNghệ - ThắmHoá - ThuHLý - T LinhThể - Ninh
2Tin - NguyênToán - HoàiVăn - PhốToán - QuýThể - ThướcVăn - HồngToán - ChâuNhạc - ThùyMT - TàiToán - TậpVăn - LinhSử - ChúcToán - ThuHoá - ThắmHoá - SángĐịa - QuýĐThể - NinhNNgữ - ThuỷNNVăn - Cúc
3Văn - PhốNNgữ - MaiCNghệ - LệNhạc - ThùyLý - T LinhVăn - HồngMT - TàiNNgữ - HuyềnToán - TậpVăn - AnhSử - ChúcThể - ThướcSinh - KimVăn - LinhNNgữ - HoanLý - NguyênToán - QuýThể - NinhVăn - Cúc
4Văn - PhốSinh - ThuHMT - TàiGDCD - MaiToán - HoàiNhạc - ThùyGDCD - SángToán - ChâuLý - T LinhVăn - AnhHoá - ThắmNNgữ - ThuỷNNCNghệ - LệThể - ThướcĐịa - QuýĐThể - NinhTC - TườngToán - ThuToán - Quý
5CNghệ - LệThể - ThướcNhạc - ThùyĐịa - TrungGDCD - KimThể - NinhTC - HồngTC - LuânTC - TậpSử - ChúcTC - ThuỷNNĐịa - QuýĐMT - TàiGDCD - HuyềnCNghệ - ThắmTC - ThuLý - NguyênGDCD - AnhTC - Tường
41Sinh - ThànhLý - T LinhVăn - PhốThể - ThướcToán - HoàiToán - ChâuĐịa - SángThể - NinhSử - ThủyVăn - AnhToán - TậpVăn - LinhNNgữ - NgaSử - ChúcVăn - CúcNNgữ - ThuỷNNVăn - ThảoVToán - ThuĐịa - QuýĐ
2Sử - AnhĐịa - ChúcToán - HoàiVăn - PhốTin - NguyênNNgữ - HuyềnCNghệ - ThùyToán - ChâuVăn - HồngCNghệ - LệVăn - LinhMT - TàiThể - ThướcNNgữ - NgaVăn - CúcSử - ThủyVăn - ThảoVHoá - ThuHHoá - Sáng
3Văn - PhốToán - HoàiĐịa - ChúcMT - TàiVăn - CúcSử - ThủyVăn - HồngCNghệ - ThùyNNgữ - HuyềnThể - NinhCNghệ - LệToán - TậpToán - ThuVăn - LinhĐịa - QuýĐVăn - ThảoVHoá - ThuHNNgữ - ThuỷNNLý - T Linh
4Toán - HoàiVăn - PhốThể - ThướcTin - NguyênVăn - CúcMT - TàiVăn - HồngĐịa - SángNhạc - ThùyToán - TậpNNgữ - ThuỷNNGDCD - HuyềnSử - ChúcVăn - LinhThể - NinhToán - ThuSinh - ThànhVăn - ThảoVGDCD - Anh
5Nhạc - ThùyThể - ThướcTin - NguyênSinh - ThuHĐịa - TrungTC - ChâuLý - T LinhTC - LuânTC - TậpTC - AnhMT - TàiTC - NgaGDCD - HuyềnCNghệ - LệSinh - ThànhTC - ThuThể - NinhĐịa - QuýĐTC - Tường
51Thể - ThướcCNghệ - ThủyToán - HoàiNNgữ - MaiVăn - CúcToán - ChâuThể - NinhSinh - ThắmToán - TậpNNgữ - HoanNNgữ - ThuỷNNVăn - LinhSinh - KimSử - ChúcToán - QuýToán - ThuVăn - ThảoVĐịa - QuýĐHoá - Sáng
2Tin - NguyênVăn - PhốSinh - ThuHCNghệ - LệNNgữ - MaiVăn - HồngToán - ChâuMT - TàiNNgữ - HuyềnGDCD - AnhToán - TậpVăn - LinhLý - T LinhHoá - ThắmVăn - CúcThể - NinhVăn - ThảoVSinh - ThànhNNgữ - Hoan
3MT - TàiVăn - PhốNNgữ - MaiLý - T LinhToán - HoàiNNgữ - HuyềnSinh - KimĐịa - SángVăn - HồngSử - ChúcNhạc - ThùyNNgữ - ThuỷNNNNgữ - NgaToán - ThuThể - NinhĐịa - QuýĐSinh - ThànhSử - ThủyToán - Quý
4Toán - HoàiNhạc - ThùyCNghệ - LệToán - QuýMT - TàiGDCD - SángNNgữ - HuyềnToán - ChâuVăn - HồngThể - NinhHoá - ThắmToán - TậpĐịa - QuýĐThể - ThướcLý - NguyênHoá - ThuHGDCD - AnhToán - ThuVăn - Cúc
5          Thể - ThướcCNghệ - LệTC - NgaNhạc - Thùy     
61Toán - HoàiSử - AnhNNgữ - MaiToán - QuýSinh - ThànhToán - ChâuVăn - HồngSử - ThủySinh - KimNNgữ - HoanVăn - LinhToán - TậpHoá - ThắmToán - ThuHoá - SángVăn - ThảoVĐịa - QuýĐThể - NinhVăn - Cúc
2NNgữ - NgaCNghệ - ThủyLý - T LinhNNgữ - MaiToán - HoàiThể - NinhToán - ChâuGDCD - AnhĐịa - SángToán - TậpVăn - LinhSinh - KimSử - ChúcĐịa - QuýĐVăn - CúcLý - NguyênMT - TàiToán - ThuSinh - Thành
3GDCD - ThànhMT - TàiToán - HoàiTin - NguyênCNghệ - LệSinh - ThắmNhạc - ThùyVăn - HồngToán - TậpSinh - KimĐịa - QuýĐSử - ChúcVăn - LinhNNgữ - NgaVăn - CúcToán - ThuNNgữ - HoanVăn - ThảoVThể - Ninh
4Lý - T LinhToán - HoàiTin - NguyênCNghệ - LệNNgữ - MaiĐịa - ChúcĐịa - SángVăn - HồngCNghệ - ThùyTC - HoanSinh - KimTC - NgaToán - ThuVăn - LinhMT - TàiGDCD - AnhToán - QuýVăn - ThảoVSử - Thủy
5     TC - ChâuTC - HồngLý - T LinhThể - NinhĐịa - SángSử - ChúcNhạc - ThùyCNghệ - LệTC - NgaGDCD - AnhSinh - ThànhTC - TườngMT - TàiĐịa - QuýĐ
71Văn - PhốTin - NguyênGDCD - MaiToán - QuýSinh - ThànhCNghệ - ThùySinh - KimNNgữ - HuyềnVăn - HồngToán - TậpCNghệ - LệNNgữ - ThuỷNNThể - ThướcNNgữ - NgaSử - ThủyHoá - ThuHCNghệ - ThắmVăn - ThảoVLý - T Linh
2Sinh - ThànhVăn - PhốNNgữ - MaiSinh - ThuHCNghệ - LệSinh - ThắmVăn - HồngSử - ThủyNNgữ - HuyềnNhạc - ThùyLý - NguyênToán - TậpNNgữ - NgaSinh - KimNNgữ - HoanNNgữ - ThuỷNNToán - QuýVăn - ThảoVMT - Tài
3NNgữ - NgaNNgữ - MaiThể - ThướcVăn - PhốTin - NguyênVăn - HồngSử - ThủySinh - ThắmToán - TậpLý - T LinhSinh - KimCNghệ - LệNhạc - ThùyMT - TàiToán - QuýSinh - ThànhVăn - ThảoVTC - ThuỷNNNNgữ - Hoan
4CNghệ - LệGDCD - MaiSinh - ThuHVăn - PhốNhạc - ThùySử - ThủyNNgữ - HuyềnVăn - HồngSinh - KimMT - TàiToán - TậpThể - ThướcHoá - ThắmLý - T LinhLý - NguyênVăn - ThảoVNNgữ - HoanSinh - ThànhToán - Quý
5          Thể - ThướcHoá - ThắmTC - NgaCNghệ - LệTC - HoanMT - TàiLý - NguyênLý - T LinhCNghệ - Trung
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 35
Năm 2022 : 1.648